دوره بازرسی پیچ و مهره در سازه های فولادی(مشهد) نیه دوم اسفند

دوره بازرسی رنگ و پوشش در سازه های فولادی(مشهد) اسفند

دوره طراحی و نظارت وقطعه شناسی آسانسور و پله برقی(مشهد) اردیبهشت

دوره آموزشی الزامی ضوابط و مقررات شهرداری(مشهد)

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان عمان 9 فروردین95

نهمین نمایشگاه بین المللی ترکمنستان با عنوان صنعت ساختمان(عشق آباد) 19 فروردین95

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و راه سازی کنیا 15 خرداد95

هفتمین کنفرانس بین المللی گرمایش,سرمایش و تهویه مطبوع(تهران) 10تا12خرداد95

کنفرانس ملی محافظت ساختمانها و سیستم های حمل ونقل در برابر آتش(تهران) 29و30 اردیبهشت95