کتاب اصول طراحی و محاسبات هیدرولیکی سیستم های اطفای حریق ساختمان

كتاب اصول طراحی و محاسبات هیدرولیکی سیستم های اطفای حریق ساختمان و کتاب اصول و ضوابط سیستم های اطفای حریق ساختمان" آماده ارائه به اعضاي محترم سازمان نظام مهندسي مي‌باشد. جهت دريافت كتاب به طبقه چهارم سازمان (كتابخانه و يا واحد پژوهش سازمان) مراجعه فرمائيد.

 

مرجع اطلاعیه :
تاریخ ثبت : 1393/04/11
آمار بازدیدکنندگان : 6182