كتاب مباني طراحي و اجراي دودكش‌ها در ساختمان

كتاب "مباني طراحي و اجراي دودكش‌ها در ساختمان" آماده ارائه به اعضاي محترم سازمان نظام مهندسي مي‌باشد. جهت دريافت كتاب به طبقه چهارم سازمان (كتابخانه و يا واحد پژوهش سازمان) مراجعه فرمائيد.

 

مرجع اطلاعیه :
تاریخ ثبت :
آمار بازدیدکنندگان : 8692