کتاب مهندس در دنیای شعر و ادب فارسی

کتاب مهندس در دنیای شعر و ادب فارسی  به گردآوری و تدوین آقای مهندس علیرضا میلانی زاده آماده ارائه به اعضاي محترم سازمان نظام مهندسي مي‌باشد.
گردآورنده در این کتاب کوشیده است که اشعاری که در رابطه با مهندس و نقش او در جهان هستی توسط شاعران فارسی زبان سراییده شده است به رشته تحریر در آورد.
انتشارات میلان افزار به آدرس بلوار وکیل آباد-خیابان سروش-سروش 16-مجتمع میلان(پلاک 153)- 36089440
شعبه1:بلوارسجاد-بازار پردیس-37670807
شعبه2:بازار کتاب گلستان-غرفه30-38404485


 

مرجع اطلاعیه :
تاریخ ثبت :
آمار بازدیدکنندگان : 252