اطلاعیه در خصوص محل و نحوه نصب پكيچهاي با محفظه احتراق بسته

ا توجه به استعلام هاي مكرر مجريان ساختمان و لوله كشي گاز در خصوص محل و نحوه نصب پكيچهاي با محفظه احتراق بسته، به آگاهي مي رساند، پس از طرح موضوع در كميته فني گاز سازمان ، شرايط و ضوابط محل نصب  اين پكيچ ها به شرح ذيل تصويب گرديده است:

ترتيبي اتخاذ فرماييد تا  مصوبه مذكوربه كليه دفاتر خدمات پس از فروش آن شركت محترم ابلاغ واجرايي گردد.

  1. در ساختمانهايي كه آشپزخانه واحد,داراي ديوار خارجي (مشرف به هواي آزاد مشاعات،حياط يا معابر عمومي) ميباشد، پكيج مذكور با رعايت ضوابط مباحث هفدهم و چهاردهم مقررات ملي ساختمان ،الزاما مي بايست درآشپزخانه و مجاورت ديوار خارجي و منطبق با الزامات سازنده دستگاه ، توسط نصاب مجاز كارخانه سازنده نصب گرديده و با لوله كواكسيال مورد قبول سازنده به هواي آزاد متصل گردد.
  2. در ساختمانهايي كه آشپزخانه واحدها فاقد ديوار خارجي ميباشد، پكيج احتراق بسته مي بايست درمحل مناسبي (به غير از آشپزخانه )در مجاورت يكي از ديوارهاي  خارجي ساختمان (به سمت هواي آزاد, مشاعات، حياط يا معابر عمومي) و با رعايت ضوابط تعيين محل نصب وسايل گازسوز، مباحث هفدهم و چهاردهم مقررات ملي ساختمان، با هماهنگي ناظر تاسيسات مكانيكي ساختمان و ايجاد شرايط مناسب محل نصب مانند تعبيه كفشوي و ...  توسط نصاب مجاز كارخانه سازنده نصب گرديده و با لوله كواكسيال مورد قبول سازنده به بيرون متصل گردد.
  3.  نصب پكيج هاي مذكور در تراسهاي متصل به هواي آزاد و حياط با انجام پيش بيني هاي لازم براي جلوگيري از يخ زده گي لوله هاي ورودي و خروجي پكيج ، وتاييد دفتر خدمات پس ازفروش كارخانه با هماهنگي ناظر تاسيسات ساختمان، مطابق با الزامات كارخانه سازنده وتاييد نصاب مجاز ،بلا مانع ميباشد
  4.  در ساختمانهايي كه واجد هيچ يك از شرايط فوق نبوده و نصب پكيج بصورت دو لوله اي اجتناب ناپذير ميباشد، الزاما مي بايست از پكيچهايي كه قابليت نصب دو لوله اي دارند استفاده شود و ترجيحا در آشپزخانه و توسط نصاب مجاز كارخانه سازنده ، مطابق با شرايط و الزامات دفترچه راهنماي سازنده نصب  گردد. ضمنا, اتصال لوله خروجي دود دستگاه به دودكشهاي سيماني در اين حالت مجاز نبوده و ميبايست منحصرا از لوله واتصالات تعيين شده كارخانه سازنده استفاده گردد. توضيح اينكه از لوله هاي سيماني در اين روش منحصرا به عنوان شافت  ميتوان استفاده  نمود.
  5. در مواردي كه سيستم با دو لوله مجزاي دود و هوا نصب مي شود, حداكثر ارتفاع لوله هاي دود و هوا بايد در محدوده درج شده در كاتالوگ سازنده دستگاه باشد.

لازم به ذكر است , مسئوليت نهايي كنترل نصب صحيح پكيچهاي احتراق بسته ( روم سيلد), تائيد امضا نصاب مجاز ,  جنس و دود بند  بودن ونوع لوله ها وتطبيق آن ها با الزامات اعلام شده در دفترچه راهنماي كارخانه ، به عهده سازنده  يا وارد كننده دستگاه مي باشد.ضمنا جهت پيشگيري از سو استفاده هاي احتمالي و امكان كنترل نصابان و شماره سريالهاي پكيجهاي احتراق بسته, معرفي نماينده مجاز و تام الاختيار آن شركت محترم جهت تاييد ذيل نقشه هاي گاز الزامي ميباشد

 

 

مرجع اطلاعیه : معاونت فنی و مشارکتهای حرفه ای سازمان
تاریخ ثبت : 1394/10/21
آمار بازدیدکنندگان : 1682