قابل توجه متقاضيان شركت در دوره كارورزي اجرا(قبول شدگان آبان 1393)

قابل توجه متقاضيان شركت در دوره كارورزي اجرا(قبول شدگان آبان 1393)

بدينوسيله به اطلاع كليه متقاضياني كه تا كنون موفق به ثبت نام در دوره مذكور نشده اند (فقط قبول شدگان آزمون اجرا در آبان 1393) مي رساند با توجه به اينكه دوره كارورزي در آينده نزديك برگزار خواهد شد لذا تا تاريخ 1394/04/04 فرصت دارند تا جهت ثبت نام به واحد آموزش سازمان نظام مهندسي مراجعه نموده و اقدامات لازم را انجام دهند در غير اين صورت براي دوره هاي بعدي ثبت نام شده و نتيجتا صدور پروانه اجراي نامبردگان به تاخير خواهد افتاد. 

مرجع اطلاعیه : معاونت آموزش و پژوهش سازمان
تاریخ ثبت : 1394/03/28
آمار بازدیدکنندگان : 4041