اطلاعيه ثبت نام در دوره هاي آموزشي ويژه ارتقاء پايه مهندسان(بهار94)

                                             

                                                   اطلاعيه ثبت نام در دوره هاي آموزشي ويژه ارتقاء پايه مهندسان

  به اطلاع دارندگان پروانه اشتغال بكار پايه هاي 2و3 رشته های عمران، معماری ، تاسیسات برقی و مکانیکی ،شهرسازي و نقشه برداري در صلاحيتهاي نظارت ، طراحي ، محاسبات و اجرا كه قصدارتقاء پايه پروانه خود را براساس قانون و دستورالعمل هاي نظام مهندسي وكنترل ساختمان دارند، مي رساند ثبت نام مرحله جديد دوره های آموزشی ويژه ارتقاء پايه در سال 94 كه از ابتداي سال آغاز گرديده ، تا پايان سال ادامه خواهد داشت . لذا از متقاضیان محترم درخواست مي شود پس از مطالعه دقيق اين اطلاعيه دوره هاي آموزشي موردنظر خود را در فرم زير وارد و به آموزش سازمان (نبش پيام 12 طبقه چهارم) تحويل و يا از طريق نمابر به شماره 37015420 ارسال و يا به آدرس nezamamoozesh@yahoo.com ايميل فرمايند ( توجه: اصل فيشهاي بانكي در اولين فرصت تحويل آموزش شود) .  تلفن تماس با آموزش 37015415  و 37015410    

 

توجه اعضاء محترم رابه چندنكته مهم زيرجلب مي نمايد:

1- شروع كلاسها از اوائل خرداد ماه 94 به بعد (حسب تكميل ظرفيت هر درس) همزمان در موسسات زير آغاز خواهد شد:

           آدرس و مشخصات موسسات آموزشي طرف قرارداد :

         1-1-دانشگاه فردوسي - پرديس دانشگاه فردوسي ميدان پارك ملت – دانشكده مهندسي (تلفن 38406020)

         2- 1-موسسه آموزش عالي خاوران ( با همكاري خانه عمران)– خيابان بعثت حد فاصل خ رضا و طالقاني موسسه آموزش عالي مهندسان ( تلفن 36089000    و 37676255  و 09151810742)

  تبصره - مسئوليت ثبت نام و برگزاري آزمونهاي پايان دوره بعهده سازمان بوده و موسسات تنها مسئول برنامه ريزي و برگزاري كلاسها مي باشند.

 

2 -با توجه به اعتبار سه ساله گواهینامه دوره های آموزشی ، متقاضیانی که سنوات مورد نیاز آنان در كمتر از سه سال آینده تکمیل خواهد شد نیز می توانند از هم اکنون اقدام نمایند.                      

3-به محض تکمیل ظرفیت هر درس (در مرحله ثبت نام) برنامه زمانبندي آن درس حداقل يك هفته قبل از شروع كلاس  در وب سایت سازمان به آدرس  nezammohandesi.ir اعلام خواهدشد. لذا پس از ثبت نام لازم است داوطلبان مرتبا به وب سايت مذكور مراجعه و از برنامه دروس ثبت نامي خود اطلاع حاصل نمايند( پیگیری این مرحله تا حصول نتیجه  بعهده داوطلب خواهد بود).

4-دروس جدول زيرمختص ارتقاء پايه و به تفكيك رشته و صلاحيت (نظارت ، محاسبات ، اجراء ، نظارت وطراحي) مشخص گرديده ، لذا هر داوطلب براي ارتقاء از هر پايه به پايه بالاتر بايستي به تعداد مشخص شده در ستون آخر جدول از دوره هاي مربوط به رشته و صلاحيت موردنظر را  انتخاب و با موفقيت بگذراند.

  5-داوطلبان رشته عمران و معماري دوره هاي لازم جهت ارتقاء درهريك ازصلاحيت هاي اجرا ،  نظارت و محاسبه را ميبايستي جداگانه طي نمايند

  6-مبناي محاسبه سنوات لازم جهت ارتقاء پايه برطبق ماده 11قانون نظام مهندسي  از پايه 3 به 2 پس از 4 سال و از 2 به يك پس از 5  سال از زمان دريافت پايه قبلي و در هر صلاحيت بصورت مجزا محاسبه مي گردد( بعنوان مثال اگر داوطلبي پايه 3 نظارت خود را در سال 89 و پايه 3 محاسبات يا طراحي را در سال 90 دريافت نموده باشد زمان ارتقاء صلاحيت نظارت وي سال 93 و ارتقاء به پايه دو محاسبات(طراحي) در سال 94 خواهد بود). ارتقاء ازپايه 3 به يك تحت هيچ شرايطي حتي باسوابق بالا امكان پذير نمي باشد.

 7- فقط دوره ها(دروسي) كه از طرف كميته آموزش ارائه(يابه تاييد رسيده باشد) در بحث ارتقاء پايه مورد قبول قرار خواهدگرفت.

   - موارد فوق الذكر به استناد  شيوه نامه  تمديد و ارتقاء پايه به شماره 64917- 420-400 مورخ 19/10/91  اعلام گرديده ، لذا كسانيكه به هر دليل ارتقاء پايه آنان به  مراحل بعد موكول گردد ، درصورتيكه دوره هاي مورد نياز ارتقاء پايه در آن رشته و صلاحيت را تا زمان پايداري شيوه نامه مذكور بصورت كامل گذرانده باشند (مشروط به اعتبار سه ساله گواهينامه هاي صادره) ارتقاء پايه آنان بر طبق ضوابط فعلي و پس از تكميل سنوات صورت خواهد گرفت ( چنانچه در زمان ابلاغ شيوه نامه جديد بخشي از دروس را گذرانده باشند مطابق دستورالعملهاي آن زمان دروس گذرانده تطبيق و مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت).

        -پس از طي هريك از دوره هاي آموزشي آزمون پايان آن دوره  بصورت متمركز و با نظارت اداره کل راه  و شهرسازي برگزار خواهد شد ( تاريخ دقيق و محل برگزاري متعاقبا از طريق همين وب سايت  به اطلاع خواهد رسيد) . براين اساس كليه موسسات و مدرسين ملزم به رعايت سرفصل مصوب دوره هاي آموزشي مي باشند ، ضمن آنكه آنان نقش مستقيمي در انتخاب سئوالات آزمون و يا تصحيح پاسخنامه و اعلام نتايج نخواهند داشت (سئوالات بصورت  تستي 4گزينه اي  و با احتساب نمره منفي براي پاسخهای نادرست خواهد بود) .

    تذكر1-دوره ها (دروس) اعلام شده درجدول زيركلي بوده و برنامه هريك از دوره ها پس از ثبت نام و تكميل ظرفيت آن دوره به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.

    تذكر2- حضور در كلاس الزامي و غيبت بيش از 20% ساعات آن درس(بهرعلت) موجب محروميت از شركت در جلسه آزمون آن درس خواهد شد .

نحوه ثبت نام :

با توجه به توضيحات فوق ، و با مراجعه به جدول عناوين دوره هاي آموزشي ارتقاء پايه فرم ثبت نام را (بشرح زير) تكميل و به آموزش تحويل فرمائيد.

                         

                       فرم ثبت نام دروس ارتقاء پايه پروانه اشتغال بكار مهندسي در سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي

 

اينجانب                           با مشخصات زير متقاضي ثبت نام در دوره هاي ارتقاء پايه در رشته                     بشرح زير  مي باشم. ضمنا فيش هاي بانكي هزينه ثبت نام جمعا به مبلغ                ريال كه به حساب جام بانك ملت به شماره 77/21999 بنام سازمان واريز نموده ام به پيوست است.

نام :                         نام خانوادگي :                              شماره عضويت :                         شماره همراه :                        

شماره تلفن ثابت :                                           آدرس ايميل (يا شماره دورنكار) :

ذكر آدرس ايميل يا شماره فكس جهت اطلاع رساني الزامي است ضمنا  مراجعه روزانه به ايميلهاي خود را در دستوركار قرار دهيد.                                               

تذكر : داوطلبان دروس انتخابي خود را با توجه به جدول كلي دروس مربوط به رشته ، صلاحيت و پايه حسب علاقه و نياز تخصصي انتخاب نمايند. بديهي است اولويت ارائه هريك از دروس در هر موسسه ، به ترتيب بيشترين متقاضي در آن درس خواهد بود ، ضمن آنكه امكان جابجايي نام موسسه و يا دروس ارائه نشده با ديگر دروس جهت داوطلب محفوظ مي باشد.  

ميزان شهريه : شهريه هر يك از دروس بجز دروس محاسبات عمران مبلغ 1.100.000 ريال و شهريه هريك از دروس 24 ساعته اجرا و دروس محاسبات عمران بجز درس مباني مدلسازي و طراحي رايانه اي مبلغ 1.650.000 ريال و درس مباني مدلسازي مبلغ 2.450.000 ريال است كه مي بايستي به حساب شماره 77/21999 جام بانك ملت بنام سازمان نظام مهندسي واريز و اصل فيش بانكي به همراه فرم ثبت نام تحويل آموزش شود (امكان واريز وجه در محل آموزش نيز فراهم است).

                                                              مشخصات دوره ها (دروس)  مورد تقاضا

نام درس

شماره درس

 پايه

صلاحيت

شهريه

شماره فيش بانكي

نام موسسه

از

به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجه داوطلبان گرامي را به نكات زير جلب مي نمايد :

1-       تشكيل كلاس هريك از دروس درخواستي در هر موسسه منوط به ثبت نام حداقل 30 نفر متقاضي آن درس در موسسه مورد نظر است .

2-       برنامه درسي هريك از دروس به محض تكميل ظرفيت آن درس در وب سايت سازمان به آدرس  nezammohandesi.ir اعلام خواهد شد . لذا متقاضي مي بايستي پيگيري لازم را شخصا بعمل آورده و بموقع دركلاس حضور يابد.

3-       تذكر مهم : سازمان مسئوليتي در قبال اطلاع رساني فردي نخواهد داشت.

4-       در صورتيكه هريك از دروس انتخابي به حدنصاب تشكيل كلاس نرسد، سازمان با درخواست يا موافقت داوطلب ، درس مذكور را با يكي از ديگر دروس مرتبط با رشته و صلاحيت مورد نظر (بشرط وجود ظرفيت) جايگزين خواهد نمود.

5-       چنانچه بعد از اعلام برنامه درسي ، داوطلبي بهر دليل امكان حضور در كلاس را نداشته باشد، مي بايستي بلافاصله و حداكثر تا سه روز قبل از تشكيل اولين جلسه درس، بمنظور معرفي جايگزين از ليست ذخيره مراتب را به آموزش اعلام دارد، در اينصورت  شهريه پرداختي جهت نامبرده محفوظ خواهد ماند. بديهي است درصورت عدم اطلاع بموقع ، در ليست حضور و غياب آن درس جهت وي غيبت منظور و شهريه پرداختي غير قابل برگشت خواهد بود .

6-       تذكر مهم : حضور در كلاس بميزان حداقل 80% ساعات هر درس الزامي است و غيبت بيش از اين ميزان موجب محرويت از شركت در آزمون خواهد شد.

7-       زمان برگزاري كلاسها در طول هفته بعدازظهرها 16 الي 20 و پنجشنبه و جمعه صبحها 8 الي 12  و بعدازظهرها 16 الي 20

 

       اينجانب ضمن اطلاع و قبول شرايط فوق نظر خود را در خصوص بند 4  بشرح زير اعلام مي دارم:

  • در صورتيكه هريك از دروس انتخابيم در موسسه مورد نظر به حدنصاب تشكيل كلاس نرسد، درس مذكور با يكي از ديگر دروس مرتبط با رشته و صلاحيت در هريك از ديگر موسسات (بشرط وجود ظرفيت) جايگزين گردد.
  • ترجيح مي دهم تا زمان تكميل ظرفيت  هريك از دروس انتخابيم در همان درس و يا موسسه منتظر بمانم .

مسئوليت پيگيري و اطلاع از برنامه زمانبندي دروس انتخابي (از طريق مراجعه به وب سايت سازمان) بعهده اينجانب بوده و عدم مراجعه و حضور بموقع در كلاسهاي درس موجب غيبت و محروميت از شركت در امتحانات خواهد شد.

                                                     

                                                                                               تاريخ :                                      امضاء داوطلب

 

 

 

 

 

 

عناوين دوره‌هاي آموزشي جهت ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسان

رشته

صلاحيت

عناوين دوره‌ها

تعداد دوره‌هاي مورد نياز جهت ارتقاء پايه

 

                                            عمران

نظارت

پايه سه به دو

مباني گودبرداري، ژئوتكنيك و سازه‌هاي نگهبان

 شماره درس

11312311

اصول حرفه‌اي ، خدمات مهندسي، مديريت، ايمني و كيفيت ساخت

شماره درس

11312312

قالب‌بندي و قالب‌برداري

شماره درس

11312313

مصالح و فناوريهاي نوين ساخت

شماره درس

11312314

آشنايي با مباني پدافند غيرعامل

شماره درس

11312315

2

 

پايه دو به يك

بتن‌هاي ويژه و روشهاي خاص بتن‌ريزي

شماره درس

11311316

روشهاي تعمير، مرمت و تقويت سازه‌ها

شماره درس

11311317

روشهاي توليد صنعتي ساختمان

شماره درس

11311318

روشهاي اجرا و كنترل اتصالات در سازه‌هاي فولادي

شماره درس

11311319

3

 

محاسبات

پايه سه به دو

ضوابط طراحي ساختمانهاي با مصالح بنايي و

مقاوم‌سازي آن

شماره درس

11322320

بهسازي خاك

11322321

مباني مدل‌سازي و طراحي رايانه‌اي

شماره درس

11322322

طراحي اتصالات در سازه‌هاي فولادي

شماره درس

11322323

سيستم‌هاي مقاوم فلزي و بتني

شماره درس

11322324

پدافند غيرعامل

شماره درس

11322325

تحليل ديناميكي در اثر باد و زلزله

شماره درس

11322326

3

 

پايه دو به يك

سيستمهاي جذب انرژي در سازه‌هاي فولادي

شماره درس

11321327

طراحي لرزه‌اي ساختمانهاي فولادي به روشLRFD

شماره درس

11321328

سيستم‌هاي مقاوم بتن‌آرمه

شماره درس

11321329

مقاوم سازي سازه‌هاي فولادي و بتني

شماره درس

11321330

شالوده‌هاي عميق

شماره درس

11321331

سيستم هاي سازه‌اي ساختمانهاي بلند

شماره درس

11321332

4

 

    عمران- معماري

اجرا

پايه سه به دو

برنامه ريزي وكنترل پروژه و آشنايي با ماشين آلات ساختماني.

شماره درس :11032812

روشهاي ساخت و فناوريهاي نوين اجراي ساختمان و جزئيات اجرايي.

شماره درس :11032813

 

انتخاب هر 2 درس اجباري

 

نكات اجرايي سازه فولادي(2) و روشهاي توليد صنعتي.

شماره درس : 11032816

نكات اجرايي سازه بتن مسلح(2) و روشهاي نوين قالب بندي.

شماره درس :11032817

 

انتخاب يكي از اين دو اجباري

 

مقاومسازي و روش ترميم و تعمير ساختمان فولادي.

شماره درس :11032818

مقاومسازي و روش ترميم و تعمير ساختمان بتني.

 شماره درس :11032819

 

انتخاب يكي از اين دو اجباري

 

آشنايي با شهرسازي اجرايي.

شماره درس:11032820

نكات اجرايي تاسيسات برقي ساختمان.

شماره درس:11032821

نكات اجرايي تاسيسات مكانيكي ساختمان.

شماره درس:11032822

2 دوره از 5 دوره اجباري

 

 

 

روشهاي متداول گودبرداري و نحوه اجراي سازه نگهبان(2). شماره درس:11032814

نكات اجرايي در پي هاي عميق. شماره درس :11032815

 

 

                 عمران- معماري

اجرا

پايه دو به يك

ضوابط و نحوه اجراي انواع سقف هاي پيشرفته.

شماره درس:11031827

روشهاي ساخت و جزئيات نوين اجرايي ساختمان.

شماره درس :11031828

مباحث ويژه.

شماره درس :11031829

هر سه دوره الزامي است

 

مقاومسازي و روشهاي ترميم و تعمير ساختمانهاي فولادي(پيشرفته) . شماره درس :11031824

مقاومسازي و روشهاي ترميم و تعمير ساختمانهاي بتني(پيشرفته).

شماره درس :11031825

انتخاب يكي از اين دو درس الزامي است

 

روشهاي تخريب ساختمان و گودبرداري و پايدار سازي پيشرفته گودها.

شماره درس:11031823

كاربرد و نحوه اجراي سيستمهاي نوين كنترل لرزه اي.

شماره درس :11031826

نكات اجرايي تاسيسات برقي ساختمان.

شماره درس:11031830

2 دوره از 4 دوره الزامي است

 

نكات اجرايي تاسيسات مكانيكي ساختمان .  شماره درس:11031831

 

 

                 معماري

نظارت و طراحي

پايه سه به دو

بكارگيري استانداردها، مقررات ملي، راهنماهاي طراحي در معماري

شماره درس : 11102111

معماري پايدار و روشهاي صرفه‌جوئي انرژي در ساختمان

شماره درس

11102112

مصالح و فناوري‌هاي نوين در صنعت ساختمان

شماره درس

11102113

3

 

پايه دو به يك

اصول و مباني طراحي بناهاي بلندمرتبه

شماره درس

11101114

معماري زمينه گرا در بافتها

شماره درس

11101115

الزامات هماهنگي ، مديريت و اجراي ساختمان

شماره درس

11101116

3

 

                        شهرسازي

نظارت و طراحي

پايه سه به دو

تفكيك اراضي شهري

شماره درس

11200211

انطباق شهري ساختمانه

شماره درس

11200212

انطباق كاربري اراضي شهري

شماره درس

11200213

آماده‌سازي اراضي شهري

شماره درس

11200214

بازسازي و بهسازي بافت‌هاي فرسوده شهري

شماره درس

11200215

1

 

پايه دو به يك

2

 

 

 

 

                          تاسيسات مكانيكي

نظارت و طراحي

پايه سه به دو

تأسيسات گرمايي،سرمايي،تعويض هوا و تهويه مطبوع شماره درس 11402411

تأسيسات بهداشتي        شماره درس   11402412

تأسيسات لوله‌كشي گاز ساختمانها

شماره درس

11402413

3

 

تدابير لازم درصرفه جوئي در مصرف انرژي درساختمانها 1

شماره درس

11402414

اصول کنترل، بازرسي، تحويل  و مديريت تعمير و نگهداري تأسيسات مکانيکي

شماره درس

11402415

مديريت تعمير و نگهداري تاسيسات ساختمانها

شماره درس

11402416

 

پايه دو به يك

تدابير لازم در صرفه جوئي مصرف انرژي در ساختمانها 2

شماره درس

11401417

عايق بندي صوتي و حرارتي و سيستمهاي اطفاي حريق

شماره درس

11401418

چيلر و برج‌هاي خنك كن

شماره درس

11401419

4

 

سيستم‌هاي كنترل هوشمند تاسيسات مكانيكي

شماره درس

11410420

تأسيسات مکانيکي ساختمانهاي بلند مرتبه و تفاوت آنها با ساختمانهاي معمولي

شماره درس

11401421

روشهاي تهويه گرم و سرد با هوا و تأسيسات بهداشتي در فضاهاي پر جمعيت

شماره درس

114101422

 

تاسيسات برقي

نظارت و طراحي

پايه سه به دو

آسانسور و پله‌برقي

شماره درس

11502511

سيستمهاي جريان ضعيف

شماره درس

11502512

بهينه سازي و صرفه جوئي مصرف انرژي الکتريکي ساختمانها 1

شماره درس

11502513

ساختمانهاي هوشمند 1

شماره درس

11502514

1

 

پايه دو به يك

ساختمانهاي هوشمند 2

شماره درس

11501515

بهينه سازي و صرفه جوئي مصرف انرژي الکتريکي ساختمانها 2

شماره درس

11501516

تأسيسات برقي ساختمانهاي بلند مرتبه

شماره درس

11501517

2

 

نقشه‌برداري

نظارت و طراحي

پايه دو به يك

تهیه نقشه های مسطحاتی و رقومی عملیات خاکی

شماره درس

11600611

تطبيق زمين با اسناد مالكيت و پياده كردن زمين و عناصر ساختماني

شماره درس

11600612

محاسبات و ترسيمات كامپيوتري و نرم‌افزارهاي تخصصي

شماره درس

11600613

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

منابع آموزشي براي كليه رشته ها در درجه اول كليه مباحث مقررات ملّي ساختمان (آخرين ويرايش) و دستورالعملهاي وزرات راه و شهرسازي است. ساير منابع مورد نياز با توجه به سرفصل  تعريف شده دوره ها با اولويت منابع معتبر آموزش داخلي و مورد استفاده در دانشگاهها و مراكز حرفه اي و ساير منابعي كه مدرس با نظر كميته آموزش استان تعيين مي‌كند مي‌باشد

                                                                    كميته آموزش  سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي     

 

مرجع اطلاعیه : كميته آموزش سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي
تاریخ ثبت : 1394/02/31
آمار بازدیدکنندگان : 8559