قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون ورود به حرفه آبان 93 صلاحيت اجرا

                قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون ورود به حرفه آبان 93 صلاحيت اجرا

 

با توجه به بخشنامه 420/57603 مورخ 1/11/93 مديركل محترم مقررات ملي ساختمان قبولشدگان آزمون ورود به حرفه آبان 93 و بعد از آن جهت دريافت پروانه اشتغال بكار در صلاحيت اجرا ملزم به شركت در يك دوره كار آموزي 76 ساعته مي باشند.

لذا از كسانيكه در صلاحيت مذكور پذيرفته شده و قصد دريافت پروانه اشتغال بكار در آن صلاحيت را دارند ، درخواست مي شود، از روز يكشنبه مورخ 27/2/94 جهت ثبت نام در دوره كار آموزي به مديريت آموزش واقع در طبقه چهارم ساختمان مركزي سازمان نظام مهندسي (نبش پيام 12) مراجعه فرمايند. ضمنا توجه داوطلبان را به موارد زير جلب مي نمايد :

1-       دريافت پروانه صلاحيت اجرا مستلزم قبولي و يا احراز يكي از صلاحيت هاي نظارت ، محاسبات و يا طراحي مي باشد ، معهذا به كساني كه تا كنون تنها در صلاحيت اجرا  پذيرفته شده اند نيز توصيه مي شود از هم اكنون در اين دوره شركت نمايند كه در اينصورت به محض قبولي در يكي از ديگر صلاحيت هاي ذكر شده بطور همزمان پروانه هر دو صلاحيت را دريافت خواهند داشت.

2-      قبولشدگان آزمونهاي قبل از آبان 93 در صلاحيت اجرا و يا اعضاء قديمي كه  حسب مقررات و بدليل سوابق پروانه نظارت ، محاسبات و يا طراحي اخيرا به دريافت صلاحيت اجرا نائل شده اند ،ملزم به شركت در اين دوره نمي باشند . ليكن در صورت تمايل منعي وجود نخواهد داشت.

3-      شهريه دوره 76 ساعته مذكور، مطابق ضوابط و معيارهاي مصوب سازمان كه مورد تاييد اداره كل محترم راه و شهرسازي نيز قرار گرفته است، (از قرار هر ساعت آموزش مبلغ 70.000 ريال) مبلغ 5.320.000 ريال بوده است كه با توافق موسسه مجري آموزشي (برگزار كننده دوره)  اين مبلغ به 4.500.000 ريال تقليل و سازمان نيز پرداخت مبلغ 1.000.000 ريال آن را متقبل گرديده است ، لذا سهم هر داوطلب مبلغ 3.500.000 ريال براي كل دوره خواهد بود .

برنامه زمانبندي دوره در دست اقدام است و به محض هماهنگي لازم متعاقبا از همين طريق به اطلاع خواهد رسيد.

 

مرجع اطلاعیه : معاونت آموزش و پژوهش
تاریخ ثبت : 1394/02/23
آمار بازدیدکنندگان : 4977